top of page
ENES Education Prezentácia

Jeden z trojice špecializovaných 5-hodinových ENES workshopov.

Súčasťou workshopu je zoznámenie sa s témami prípravy prezentácie, typov komunikátorov a nácviku informatívnej a/alebo persuasívnej prezentácie. 

Lektor - Mgr. Bohumil Kern, je vysokoškolský pedagóg s 19-ročnou skúsenosťou v špecializácii komunikácia pre manažérov a úvod do psychológie.

ENES Education Prezentácia

299,00 €Price
  • Trvanie workshopu: 4-5 hodín

    Miesto: u klienta / u poskytovateľa ENES workshopov

    Témy workshopu: úvod do modelu komunikácie, štruktúra informatívneho prejavu, tréma a čo s ňou, nácvik úvodu a záveru prezentácie, prechody medzi bodmi prezentácie, analýza publika, zvládanie ťažkých situácií počas prezentácie, persuasívna prezentácia, priblíženie sa publiku, nácvik prezentačných techník.

bottom of page