top of page
ENES Education Psychológia

Jeden z trojice špecializovaných 5-hodinových ENES workshopov.

Súčasťou workshopu je zoznámenie sa s témami osobnosti a tempoeramentov, test temperamentov, zdravá medziľudská komunikácia, asertívne techniky, komunikačná sebaobrana a diplomacia a praktické nácviky.

Lektor - Mgr. Bohumil Kern, je vysokoškolský pedagóg s 19-ročnou skúsenosťou v špecializácii komunikácia pre manažérov a úvod do psychológie.

ENES Education Psychológia

€299.00Price
  • Trvanie workshopu: 4-5 hodín

    Miesto: u klienta / u poskytovateľa ENES workshopov

    Témy workshopu: úvod do temperamentov, test temperamentov, osobnosť človeka, asertívna komunikácia, umenie slovnej sebaobrany a diplomacie, praktický nácvik komunikačných scenárov

bottom of page