top of page
ENES Education Kombo

Zostava 3 špecializovaných workshopov - PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, - OSOBNOSŤ A TEMPERAMENTY, - KONFLIKTY A ICH RIEŠENIE

Trvanie: 3 x 5 hodín.

Lektor - Mgr. Bohumil Kern, je vysokoškolský pedagóg s 19-ročnou skúsenosťou v špecializácii komunikácia pre manažérov a úvod do psychológie.

ENES Education Kombo

€897.00 Regular Price
€769.00Sale Price
  • Trvanie workshopu: 3 x 5 hodín

    Miesto: u klienta / u poskytovateľa ENES workshopov

    Témy workshopov:
    úvod do temperamentov, test temperamentov, osobnosť človeka, asertívna komunikácia, umenie slovnej sebaobrany a diplomacie, praktický nácvik komunikačných scenárov, prezentačné zručnosti, analýza publika, štruktúra prezentácie a prejavu, informatívna a persuasívna prezentácia, nácvik začiatku a ukončenia prejavu, prechody medzi bodmi prezentácie, aktívne načúvanie, konflitky a ich typológia, strany konfliktu, metódy práce so stranami konfliktu, nácvik mediácie strán v konflikte

bottom of page