top of page

Naše služby

na profesionálnej úrovni

o nás
bodo banner.png

Od roku 2001 poskytujeme v spoločnosti Kern Services prekladateľské a tlmočnícke služby z/do anglického jazyka. V roku 2004 sme rozšírili portfólio svojej činnosti o výučbu anglického jazyka, poskytovanú predovšetkým firemným klientom. O rok neskôr sme začali ponúkať prekladateľské a tlmočnícke služby aj v španielskom jazyku. Od roku 2006 je konateľ spoločnosti, PhDr. Bohumil Kern, i súdnym prekladateľom a tlmočníkom. V roku 2017 bol konateľ spoločnosti zapísaný do registra mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

bottom of page