top of page
palec hore.png

TLMOČENIE

konsekutivne.png

KONSEKUTÍVNE

- konferencie

- obchodné stretnutia

- telekonferencie

- prednášky

- webináre

- sprievodcovské tlmočenie

simultanne.png

SIMULTÁNNE

- workshopy

- tréningy so zahraničným hosťom

- školenia

- rokovania

- zahraničné pracovné stretnutia

peciatka.png

ÚRADNÉ

- na súde

- na matričnom úrade

- na polícii

IMG_3659.PNG

Tlmočenie sme oprávnení vyhotoviť aj ako overené tlmočenie (s okrúhlou pečiatkou), keďže konateľ spoločnosti, Mgr. Bohumil Kern, je od roku 2007 aj súdnym prekladateľom a tlmočníkom.

IMG_3662.PNG

Po dohode s Vami sme schopní okrem tlmočenia zabezpečiť aj ozvučenie a vyhotovenie audio a video záznamu z Vášho eventu.

PHOTO-2018-11-24-20-51-02.jpg

Konateľ spoločnosti Kern Services, Mgr. Bohumil Kern, vykonáva takmer všetky tlmočnícke úkony osobne už od roku 1995. Ak máte požiadavku na 2 a viac tlmočníkov, k dispozícii sú naši blízki, odskúšaní spolupracovníci.

CENNÍK

konsekutivne.png

KONSEKUTÍVNE TLMOČENIE

V osobitných prípadoch a pri viac-dňových a pravidelných zákazkách je možné cenu stanoviť dohodou

Z/DO CUDZIEHO JAZYKA

.

370.-EUR / deň

.

simultanne.png

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

V osobitných prípadoch a pri viac-dňových a pravidelných zákazkách je možné cenu stanoviť dohodou

Z CUDZIEHO JAZYKA

DO CUDZIEHO JAZYKA

460.-EUR / deň

520.-EUR / deň

peciatka.png

ÚRADNÉ TLMOČENIE

Pri úradnom tlmočení je minimálna účtovaná jednotka 1 hodina.

Z/DO CUDZIEHO JAZYKA

.

30.-EUR / hodina

.

Ceny sú uvedené bez DPH

Vysvetlenie pojmov:

- deň  - 6-8 hodín
 

- simnultánne tlmočenie – je to tlmočenie, pi ktorom tlmočník tlmočí rečníka plynulo, bez prerušenia, iba s niekoľko-sekundovým oneskorením. Zvyčajne sa toto tlmočenie zabezpečuje prostredníctvom tlmočníckej techniky (tlmočnícka kabína, slúchadlá, tlmočnícky pult,  mikrofón, atď.)
 

- konsekutívne tlmočenie – je to tlmočenie, pri ktorom rečník vo svojom prejave robí pomlčky, počas ktorých tlmočník v jeho blízkosti pretlmočí povedanú vetu alebo odsek.
 

- úradné tlmočenie  – je to tlmočenie pred orgánmi verejnej moci.

bottom of page