top of page
palec hore.png

PREKLADY

ODBORNE.jpg

ODBORNÉ A TECHNICKÉ

- manuály

- príručky

- lekárske správy

- odhlášky/prihlášky automobilov

RODNY LIST.jpg

ÚRADNÉ

- sobášne listy

- rodné listy

- výpisy z registra trestov

- potvrdenia do/zo školy, zamestnania

- plné moci

- čestné vyhlásenia

- vysvedčenia

- zmluvy

IMG_3658.PNG

PRE SÚDNE KONANIA

- rozsudky

- uznesenia

- návrhy

- poučenia

- znenia zákonov

IMG_3659.PNG

Preklad sme oprávnení vyhotoviť aj ako overený preklad (s okrúhlou pečiatkou), keďže konateľ spoločnosti, Mgr. Bohumil Kern, je od roku 2007 aj súdnym prekladateľom a tlmočníkom.

uprava grafiky_edited.png

Po dohode s Vami sme schopní preklad dodať graficky a spracovaný tak, aby sa čo najviac podobal dokumentu v pôvodnom jazyku. K tomu účelu využívame programy OCR (napr. ABBYY Fine Reader).

trados.gif

Pri preklade a odbornej terminológii nám pomáhajú naše vlastné slovníky a prekladateľské pamäte, ktoré využívame už od roku 2006. Používame SDL Trados 2017.

12366362_1166186163414153_16300694399418

 V prípade prekladu úradných listín je termín odovzdania 1 – 3 pracovné dni. Ak požadujete skorší  termín odovzdania, vieme sa Vám prispôsobiť a osobitne si dohodnúť cenu za urgentný/expresný preklad. Pri odbornom a technickom preklade je termín odovzdania určený po vzájomnej dohode s Vami.

CENNÍK

ODBORNE.jpg

ODBORNÉ A TECHNICKÉ

Z CUDZIEHO JAZYKA

DO CUDZIEHO JAZYKA

V osobitných prípadoch a pri väčších a pravidelných zákazkách je možné cenu stanoviť dohodou

13.-EUR / NORMOSTRANA

14.-EUR / NORMOSTRANA

RODNY LIST.jpg

ÚRADNE OVERENÉ

Z CUDZIEHO JAZYKA

DO CUDZIEHO JAZYKA

19.-EUR / NORMOSTRANA

19.-EUR / NORMOSTRANA

IMG_3661.PNG

OVERENIE UŽ VYPRACOVANÉHO PREKLADU

Z CUDZIEHO JAZYKA

DO CUDZIEHO JAZYKA

.

7.-EUR / STRANA

7.-EUR / STRANA

Ceny sú uvedené bez DPH

Vysvetlenie pojmov:

- normostrana  - 1800 znakov (vrátane medzier), približne 250 slov textu


- urgentný preklad – je preklad do 24 hodín


- expresný preklad – je preklad do 3 hodín


- úradne overený – preklad s pripojenou pečiatkou prekladateľa, zviazaný trikolórou. Preklad sa obyčajne realizuje v prípade úradných listín a oficiálnych dokumentov.
(výpisy z trestného registra, vysvedčenia, rodné listy, zmluvy, doložky, splnomocnenia, certifikáty, odhlášky, atď.)

bottom of page