top of page
education.png

Moduly štúdia španielčiny

Ceny sú uvedené spolu s DPH!

MODUL

* ESTUDIANTE *

- každý deň nové slovíčko/výraz na Instagram/Facebook

 

- možnosť písať príspevky na Instagram/Facebook

0.- EUR

MODUL

* AMIGO *

- každý deň nové slovíčko/výraz na Instagram/Facebook

 

- možnosť písať príspevky na Instagram/Facebook

 

- každý mesiac WEBINÁR s opakovaním a hlbším vysvetlením

 

- možnosť osobnej konzultácie na špeciálnom čísle (tel., Skype) – do 30 minút mesačne

 

- pravidelné zasielanie krátkych videí a vzdelávacích emailov

je možné zaplatiť aj ako násobok počtu mesiacov

MODUL

* AMIGO DEL PROFE *

- každý deň nové slovíčko/výraz na Instagram/Facebook

 

- možnosť písať príspevky na Instagram/Facebook

 

- každý mesiac WEBINÁR s opakovaním a hlbším vysvetlením

 

- možnosť osobnej konzultácie na špeciálnom čísle (tel., Skype) – do 100 minút mesačne

 

- pravidelné zasielanie krátkych videí a vzdelávacích emailov

 

- možnosť 2x osobnej konzultácie – návštevy

 

- priebežný osobný jazykový coaching k príprave na medzinárodnú skúšku (DELE) A1 alebo A2

je možné zaplatiť aj ako násobok počtu mesiacov

MODUL

* EXPERTO *

- každý deň nové slovíčko/výraz na Instagram/Facebook

 

- možnosť písať príspevky na Instagram/Facebook

 

- každý mesiac WEBINÁR s opakovaním a hlbším vysvetlením

 

- možnosť osobnej konzultácie na špeciálnom čísle (tel., Skype) – NEOBMEDZENE !

 

- pravidelné zasielanie krátkych videí a vzdelávacích emailov

 

- možnosť 2x osobnej konzultácie - návštevy

 

- priebežný osobný jazykový coaching k príprave na medzinárodnú skúšku (DELE) A1 alebo A2

 

- 2x intenzívny hotelový pobyt (2 x 4 dni) v Španielsku (Mallorca) v rámci študijnej skupinky s lektorom

lietadlo ikona.png
lietadlo ikona.png
1280px-Flag_of_Spain.svg.png

cena zahŕňa všetky poplatky a materiály za kalendárny rok

bottom of page