top of page
ENES Education Konflikty

Jeden z trojice špecializovaných 5-hodinových ENES workshopov.

Súčasťou workshopu je úvod do teórie konfliktov, typológia správania sa v konflikte, nácvik mediácie strán konfliktu.

Lektor - Mgr. Bohumil Kern, je vysokoškolský pedagóg s 19-ročnou skúsenosťou v špecializácii komunikácia pre manažérov a úvod do psychológie. Od r. 2017 je lektor aj mediátorom zapísaným v zozname mediátorov na MSSR.

ENES Education Konflikty

299,00 €Price
  • Trvanie workshopu: 4-5 hodín

    Miesto: u klienta / u poskytovateľa ENES workshopov

    Témy workshopu: konflikt a jeho fázy, mediácia, aktívne načúvanie, typológia strán konfliktu, nácvik sprostredkovania zmieru medzi stranami konfliktu.

bottom of page